Privacy

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om.

Om de app goed te kunnen gebruiken vraagt de app toegang tot de locatiegegevens.

Bij het scannen van een QR code voor het activeren van een route vraagt de app toegang tot de camera.

De gegevens en informatie die aan RouteNetwerk B.V. / voa.nl zijn verstrekt, zal RouteNetwerk B.V. / voa.nl zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

RouteNetwerk B.V. / voa.nl mag de persoonsgegevens uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is RouteNetwerk B.V. / voa.nl niet toegestaan om de persoonsgegevens uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak RouteNetwerk B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en RouteNetwerk B.V. / voa.nl zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is RouteNetwerk B.V. / voa.nl niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.